ناشر: سنجش سپاهان
تعداد عنوان ها: 3
اصول و مبانی نظری ترجمه،لارسون
ام.ال.لارسون ؛ حدیث کرد سیچانی
75,000