ناشر: یغمایی ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
آشنایی با سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی ، آتشی
حسین آتشی؛ بیژن هنرور؛ ابوالقاسم حبیبی ملک کلایی؛ محمودرضا حجتی؛ مسعود راهبری سی سخت؛ سعید دلاوری؛ عباس قبادی
55,000