ناشر: آینده نگار شریف ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 2
فرهنگ مصور لغات سیستم های اطلاعات جغرافیایی Z تا M از GIS ، زندی
محسن زندی؛ شلی سامر؛ تاشا وید؛ محمد رنجبران؛ اسماعیل عدیلی
65,000