ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران
تعداد عنوان ها: 132
مدیریت زنجیره تامین بهینه در نفت گاز و نیرو ، آقانی ، پژوهشگاه صنعت نفت
دیوید جاکوبی؛ عبدالله آقانی؛ مجتبی حاجیان حیدری
350,000
کنترل و مهندسی ساخت مواد نانوساختار ، نظری ، صنعت نفت
خداداد نظری؛ نسیم تدین پور؛ مریم ملک دار
500,000
ترشوندگی ، قاجاری ، پژوهشگاه صنعت نفت
دونالدسون ؛ میلاد پورفرج قادری؛ وقیع علم؛ حمید شریفی گلویک؛ عزت الله کاظم زاده
300,000
سیاست های بومی سازی در بخش نفت و گاز ، نوری ، پژوهشگاه صنعت نفت
بهروز نوری؛ توردو ؛ وارنر ؛ مرتضی رضاپور؛ رضا علی پوریگانه؛ مانزانو؛ انوتی
200,000
مهندسی واکنش های پلی الفینی ، مرندی ، پژوهشگاه صنعت نفت
سوارز ؛ رضا مرندی؛ تیموتی؛ مک کنا
370,000
اصول مهندسی جداسازی زیستی ، راسخ ، صنعت نفت
راجا گوش؛ بهنام راسخ؛ فاطمه یزدیان؛ بهروز غازی اصفهانی
280,000
پتروگرافی آلی کاربردی (اصول وتکنیک ها) ، شاهانی ، پژوهشگاه صنعت نفت
مریم میرشاهانی؛ بهزاد خانی؛ احمد خواجه زاده
1,000,000
راهنمای مدیریت خوردگی در تولید و فرآوری نفت و گاز،نشاطی،صنعت نفت
جابر نشاطی؛ موسسه انرژی بریتانیا؛ منصور بزرگ
160,000
میکروب شناسی میادین نفتی(کاربردی-مولکولی)،کرین،محبعلی،صنعت نفت
کرین ویتبی؛ قاسمعلی محبعلی؛ محمود شوندی؛ توربن لاند اسکافهوس
230,000
یکپارچه کردن انرژی در فرآیندهای شیمیایی،جعفری نصر،و2،صنعت نفت
محمدرضا جعفری نصر؛ امیرعباس کاظم زاده فریز هندی
450,000
سوخت جایگزین و موتور در خودروها،برخورداریون،صنعت نفت
ابوالفضل برخورداریون؛ مهرداد معینی شاد
220,000
خوردگی و اکسیداسیون دمای بالا فلزات،یانگ،کریم زاده،صنعت نفت
عبدالسلام کریم زاده؛ دیوید یانگ؛ محمود علی اف خضرایی
400,000
فنون آماده سازی نمونه در شیمی تجزیه،سومنات،حسنی سعدی،صنعت نفت
مصطفی حسنی سعدی؛ سومنات میترا؛ مرتضی رضاپور
280,000
معرفی جعبه ابزارهای تخصصی نرم افزارMATLAB،سعدی،صنعت نفت
مریم سعدی؛ یعقوب بهجت؛ جعفرصادق زاده اهری
200,000
بایوسایدهای صنعتی(کاربرد و عمل کرد)،رحیمی زیناب،صنعت نفت
علیرضا رحیمی زیناب؛ مصیب چقارزدی
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه