ناشر: عابد ، تهران
تعداد عنوان ها: 43
آموزش Excel 2013 رنگی،مک فردریک،کنعانی،عابد
پول مک فردریک؛ حمید کنعانی؛ زهرا معینی یوسفی
280,000
راهنمای کاربردیCATIA V5 R20 در مهندسی مکانیک،جمشیدی،عابد
نیما جمشیدی؛ صدرا نصیری؛ حامد صفرآبادی فراهانی؛ محمد دانش؛ حمید طاهر خانی
600,000
تحلیل داده های پرسش نامه ای به کمک نرم افزار SPSS 23 باCD،بایزیدی،عابد
ابراهیم فربد(بایزیدی)؛ بهنام اولادی؛ نرگس عباسی
180,000
راهنمای کاربردیMATLAB 8.6 همراه با آموزش مباحث پیشرفته ریاضیات،جمشیدی،عابد
نیما جمشیدی؛ علی ابوئی مهریزی؛ سیدرسول مولایی؛ رضا رضائی؛ مایا جمشیدی
350,000
راهنمای کاربردی اتوکد AUTOCAD 2014 ،جمشیدی،عابد
نیما جمشیدی؛ محمد صفرآبادی فراهانی؛ امیر رئوفی
220,000
آموزش کاربردی مباحث پیشرفته مهندسی برق در MATLAB،جمشیدی،عابد
نیما جمشیدی؛ رسول مولایی؛ علی ابویی مهریزی
200,000
راهنمای کاربردی SolidWorks 2013 ، جمشیدی،عابد
نیما جمشیدی؛ جواد ممبینی
310,000
آموزش طراحی مکانیکی پیشرفته در Inventor 2014 ، جمشیدی،عابد تهران
نیما جمشیدی؛ محمد صفرآبادی فراهانی
180,000
آموزش تصویری اکسل EXCEL 2010 باDVD ، محمدی زنجانی
پل مک فردیس؛ مهدی محمدی زنجانی
170,000
مکانیک مواد مرکب،باوی،صالحی،و2،عابد تهران
امید باوی؛ اوتار کی؛ منوچهر صالحی؛ نوید باوی
180,000
راهنما کاربردی MATLAB 7.11 2010 همراه با آموزش مباحث پیشرفته ریاضیات با DVD ، جمشیدی
نیما جمشیدی؛ علی ابوئی مهریزی؛ سید رسول مولایی؛ رضا رضائی؛ مایا جمشیدی
180,000
راهنمای کاربردی Simulink،جمشیدی،عابد
نیما جمشیدی؛ علی ابوئی مهریزی؛ حمیدرضا بختیاری
65,000
آموزش پیشرفته مباحث مهندسی مکانیک با MATLAB، جمشیدی،عابد
نیما جمشیدی؛ علی ابوئی مهریزی؛ رسول مولایی
240,000
آموزش primavera Enterprise 6.0 ، احمدیان نژاد
داود احمدیان نژاد
50,000
آموزش طراحی صفحات وب ، دهکردی
حبیب فروزنده دهکردی
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه