ناشر: علم و دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 30
برنامه نویسی متلب با تکیه بر حل مسئله
آزاد کرمی؛ سعید چراغی
100,000
روش تحقیق در علوم و مهندسی صنایع غذایی، انوار،علم و دانش
امیرعلی انوار؛ حامد اهری؛ شاپور کاکولکی؛ مهدی سروری
385,000
معماری دیجیتال ، داریوش،علم و دانش
دانیل اسکودک؛ بابک داریوش
90,000
اصول و ومبانی طراحی هتل ، شاهرودی
عباسعلی شاهرودی؛ سیدعلی سیدیان
180,000
ماشین آلات ساختمانی و راهسازی ، هدایتی،علم و دانش
مصطفی هدایتی؛ عبدالرضا اسماعیلی
45,000
مبانی نظری معماری ، فاتح،علم و دانش
محمد فاتح؛ بابک داریوش
150,000
معماری سازه ، قاسمی برقی
جی جی اسکیرل؛ رئوف قاسمی برقی
75,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه