ناشر: دهسرا ، رشت
تعداد عنوان ها: 2
حل روشمند مسائل سازه های بتن مسلح ، عمویی
مرتضی عمویی؛ کامبیز دانشور؛ معین داودی
45,000
رهیافتی نوین در برنامه نویسی و ارتباط دهی PLCs ، صابری
علیرضا صابری؛ جواد عزیزی مقدم
47,000