ناشر: روانشناسی و هنر ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
مراحل(پروتکل)رفتار درمانی عقلانی هیجانی، فیروزبخت،روانشناسی هنر
ویندی درایدن؛ مهرداد فیروزبخت؛ مایکل نینان
60,000
هنروعلم عاقلانه خوردن ، فیروزبخت،روانشناسی هنر
آلبرت الیس؛ مهرداد فیروزبخت؛ لیدیا دنگلجی؛ مایکل آبرامس
140,000
کتاب همراه رفتاردرمانگرعقلانی هیجانی،فیروزبخت،روانشناسی هنر
ویندی درایدن؛ مهرداد فیروزبخت؛ مایکل نینان
40,000
اگر بخواهم می توانم ،لازاروس ، فیروزبخت،روانشناسی هنر
آرنولد لازاروس؛ فیروزبخت ؛ آلن فی
50,000
چگونه خودکاوی کنیم ، لکنر،فیروزبخت،روانشناسی هنر
استفن لکنر؛ مهرداد فیروزبخت
70,000
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، سروستانی ، روانشناسی هنر
مرضیه حاجی سروستانی؛ محمود وردی
250,000