ناشر: جامعه مهندسان مشاور ایران
تعداد عنوان ها: 3
روشهای تحلیل ج 5 ، پرتوی
پروین پرتوی
46,000
تهیه طرح و انواع طرح ها ج 1 ، کاظمیان
گیتی اعتماد؛ مصطفی بهزادفر؛ مجتبی رفیعیان؛ غلامرضا کاظمکیان؛ قاسم ملکی؛ ماه فرید منصوریان
60,000