ناشر: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
تعداد عنوان ها: 5
کسب و کار خانوادگی موفق،د.کارآفرینی تهران
هس ؛ میثاق تصوری؛ ادوارد دی؛ رضا زعفریان
28,000
100 ایده برای آموزش مهارت های فکری ، د.کارآفرینی تهران
استفان بوکت؛ جلیل صمدآقایی؛ سیدحامد محتشم شاد
17,000