ناشر: نشر حریر (آقای یوسفی)،تهران
تعداد عنوان ها: 3
فقه استدلالی 1 به همراه تست ، هاشمی ، حریر
محسن هاشمی؛ مریم اسماعیلی
85,000
فقه استدلالی (ج2) ، اسماعیلی
محسن هاشمی؛ مریم اسماعیلی
75,000