ناشر: دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر
تعداد عنوان ها: 7
مهارتهای رفتار درمانی دیالکتیک(کتاب کار)،متیو،جوکار،د.خلیج فارس
متیو مک کی؛ مهناز جوکار؛ فریده سادات حسینی؛ جفری وود؛ راضیه خرم آبادی؛ جفری برنتلی
300,000
پرورش تیلاپیا،عبدالفتاح،نفیسی بهابادی،د.خلیج فارس
محمود نفیسی بهابادی؛ عبدالفتاح السید؛ محمداخوان بهابادی
400,000
پرورش خامه ماهی در آسیا،لیائو،نفیسی بهابادی،د.خلیج فارس
چویی لیائو؛ محمود نفیسی بهابادی؛ ادواردو لینو
300,000
آنالیز ریاضی1،زاکون،یزدان پناه،د.خلیج فارس
الیاس زاکون؛ طاهر یزدان پناه
49,500