ناشر: مهر ایمان ، تبریز
تعداد عنوان ها: 16
END NOTE 1-2-3 آسان ویرایش 2 ، شیدائی
بهارک ایوبی فیض؛ محسن شیدائی
65,000
راهنمای حل مسائل سیستم عامل ، استالینگز ، زمانی
ویلیام استالینگز؛ محسن زمانی؛ سعید نوریزاده
37,000
آموزش پیشرفته AUTOCAD 2011 برای معماران (سه بعدی) ، صدیق
مهدی صدیق؛ مریم سادات عابدینی؛ پویا آل داود
70,000
منطق برای علوم کامپیوتر ، اووشئونیگ ، اسکندری
اووشئونیگ ؛ لطف الله اسکندری
45,000
طراحی معماری فضاهای بهداشتی - درمانی جدید ، مستعدی
هاشم هاشم نژاد؛ آرین مستعدی؛ محمدعلی موسوی
125,000
طرح هایی از معماری ژاپن با متن دوزبانه ، چینگ ، صدیق
نیما خواجه؛ فرانسیس دی کی چینگ؛ مرتضی صدیق
50,000
فضاهای بهداشتی - درمانی جدید ، مستعدی
آرین مستعدی؛ هاشم هاشم نژاد؛ محمدعلی موسوی
125,000
مدیریت ریسک تکنیک ها و روش های کاربردی ، قراچورلو
نجف قراچورلو؛ ارسلان انجمن آذری
50,000