ناشر: بال ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
آمار مقدماتی ، کامکاری،بال
کامبیز کامکاری
35,000
آموزش کاربردی نرم افزار (9/3) Arc GIS با DVD،برنا،بال
کامبیز برنا؛ محمد رضا رجبی
55,000
بلورشناسی ، یزدی
محمد یزدی
30,000
مقدمات روش تحقیق در علوم انسانی،محمودی،بال
رضا محمودی؛ شهربانو ربیعی رودسری
36,000