ناشر: صائبی منفرد ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
انتخاب، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی، صداقت حسینی
اف. ام. اینز؛ مرتضی صداقت حسینی؛ هادی صائبی منفرد
30,000