ناشر: مقدس ، تهران
تعداد عنوان ها: 36
دستورالعمل های اجرایی در پروژه های فنی عمومی کارهای ساختمانی
گروه مهندسین مشاور مهرپویان؛ مصطفی دهقانی پور
185,000
گودبرداری،تخریب،تعمیر و بازسازی در ساختمان،مقدس
گروه مهندسین مشاور مهرپویان
30,000
گرافیک در ساخت و ساز ، بشارت ، قرائی
سمانه قرائی؛ کیث. ای. بشارت
95,000
درس محوطه سازی ، بیضاپور
محمد بیضاپور
59,000
دستورالعمل های اجرایی در پروژه های فنی عمومی کارهای ساختمانی
گروه مهندسین مشاور مهرپویان؛ مصطفی دهقانی پور
185,000
دستورالعمل های اجرایی در پروژه های فنی عمومی کارهای ساختمانی
گروه مهندسین مشاور مهرپویان؛ مصطفی دهقانی پور
185,000
معماری رنسانس و بعد از رنسانس ، فلچر ، قرایی
سمانه قرایی؛ سربنیستر فلچر
85,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه