ناشر: دانش ، زنجان
تعداد عنوان ها: 12
زبان C در میکروکنترلرها،ژاله رجبی،دانش زنجان
فرهاد ژاله رجبی؛ لیلا جعفری
42,000
نگهداری بتن ، مجتبی زاده
حسن مجتبی زاده
31,000
فرایند خط مشی گذاری، لیندبلوم، میانداری
چارلز لیندبلوم؛ کمال میانداری؛ ادوارد ووهاوس
37,000
ژئوسنتتیک ها در مهندسی عمران ، بهشتی
امیرحسین بهشتی؛ مهدی سجادی
28,000