ناشر: کتابکده کسری ، مشهد
تعداد عنوان ها: 68
نکات طراحی مجتمع آموزشی ، مفیدی نژاد ، کتابکده کسری
نغمه مفیدی نژاد؛ نرجس خسروجردی
120,000
راهنمای طراحی مقطع : گونه شناسی و مرجع تحلیلی برش در معماری ، قاسمی ، کسری
حبیب قاسمی؛ پل لوئیس ؛ مارک سوروماکی؛ دیوید جی لوئیس
350,000
لبیوس وودز؛یک الگو،روحی،کتابکده کسری
لیبوس وودز موسسه معماری در کالیفرنیای جنوبی؛ پویان روحی
300,000
تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ArcGIS ، عبادی ، کسری
مسعود عبادی؛ ناصر نجاتی؛ نسیم وحیدی
250,000
مبانی مسکن پایدار،فریدمن،منصورنژاد،کتابکده کسری
آوی فریدمن؛ هانی منصورنژاد؛ علی غفاری
250,000
به سوی شهر امن تر؛ یکصد پرکتیس امیدبخش ، خانی ، کسری
سروش خانی؛ مرکز بین المللی پیشگیری از جرم
350,000
نکات طراحی هتل،امامی،کتابکده کسری
الهام امامی؛ آزاده ابراهیمی
120,000
فرم پویانما،گرگ لین،اسلامی،کتابکده کسری
گرگ لین؛ یحیی اسلامی؛ صدیقه میرگذار لنگرودی
300,000
زندان ها (له کارچری) ، روحی ، کسری
جیووانی باتیستا پیرانزی؛ پویان روحی
300,000
روش تحقیق در مطالعات شهری،رضوانی،کتابکده کسری مشهد
سعیدی رضوانی؛ نرجس سادات فاطمی؛ میلاد همافر؛ رابعه رحیمی؛ مهرنوش حسن زاده؛ فائزه مهری؛ احمد سعیدنیا
200,000
معماری و دیالوگ،زاها حدید،اسماعیل پور،کتابکده کسری
زاها حدید؛ پیمان اسماعیل پور؛ هانس اولریش اوبریست
200,000
بیان معماری،صدیق،کتابکده کسری
مرتضی صدیق؛ حیدر جهانبخش
450,000
فرش فیلم ، کتابکده کسری
محمدرضا قدوسی؛ یگانه قزل لو
300,000
معماری ساختمان سبز به زبان تصویر،چینگ،جهان بخش،کتابکده کسری
فرانسیس چینگ؛ حیدر جهانبخش؛ ایان شپیرو؛ کانیا کریم بیگی
400,000
مرجع و مشخصات فنی طراحی داخلی،گریملی،حسینی،کتابکده کسری
سمیه حسینی؛ کریس گریملی؛ م می لاو؛ اکبر دبستانی
300,000
تئوری معماری معاصر،به کوشش پویان روحی،خوارزمی نژاد،کسری مشهد
علی رضا خوارزمی نژاد؛ نصیر زرین پناه؛ شانای ظهرابی؛ سرونازغفاری
350,000
تئوری اسکیس«گفتمان در طراحی معماری»،اسمیت،طلایی،کتابکده کسری
مریم طلایی؛ کندرا اشنک اسمیت؛ هادی متولی حقیقی
250,000
جنگ و معماری،لبیوس وودز،روحی،کسری مشهد
لبیوس وودز؛ پویان روحی
120,000
بنیان فرمیک معماری مدرن،آیزنمن،حبیبی،کاکاوند،کسری مشهد
پیتر ایزنمن؛ مسعود حبیبی؛ علی کاکاوند
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه