ناشر: کتابکده کسری ، مشهد
تعداد عنوان ها: 79
نکات طراحی مجتمع آموزشی ، مفیدی نژاد ، کتابکده کسری
نغمه مفیدی نژاد؛ نرجس خسروجردی
120,000
راهنمای طراحی مقطع : گونه شناسی و مرجع تحلیلی برش در معماری ، قاسمی ، کسری
پل لوئیس ؛ مارک سوروماکی؛ حبیب قاسمی؛ دیوید جی لوئیس
350,000
آموزش اسکیس جلد8:طراحی داخلی ، صدیق ، کسری
مرتضی صدیق؛ نسترن آب رون
700,000
زندان ها (له کارچری) ، روحی ، کسری
پویان روحی؛ جیووانی باتیستا پیرانزی
300,000
روش تحقیق در مطالعات شهری،رضوانی،کتابکده کسری مشهد
سعیدی رضوانی؛ نرجس سادات فاطمی؛ میلاد همافر؛ رابعه رحیمی؛ مهرنوش حسن زاده؛ فائزه مهری؛ احمد سعیدنیا
200,000
به سوی شهر امن تر؛ یکصد پرکتیس امیدبخش ، خانی ، کسری
مرکز بین المللی پیشگیری از جرم؛ سروش خانی
350,000
مبانی مسکن پایدار،فریدمن،منصورنژاد،کتابکده کسری
آوی فریدمن؛ هانی منصورنژاد؛ علی غفاری
250,000
نکات طراحی هتل،امامی،کتابکده کسری
الهام امامی؛ آزاده ابراهیمی
120,000
فرم پویانما،گرگ لین،اسلامی،کتابکده کسری
گرگ لین؛ یحیی اسلامی؛ صدیقه میرگذار لنگرودی
300,000
فرش فیلم ، کتابکده کسری
محمدرضا قدوسی؛ یگانه قزل لو
300,000
لبیوس وودز؛یک الگو،روحی،کتابکده کسری
لیبوس وودز موسسه معماری در کالیفرنیای جنوبی؛ پویان روحی
300,000
معماری و دیالوگ،زاها حدید،اسماعیل پور،کتابکده کسری
پیمان اسماعیل پور؛ زاها حدید؛ هانس اولریش اوبریست
200,000
بیان معماری،صدیق،کتابکده کسری
مرتضی صدیق؛ حیدر جهانبخش
450,000
معماری ساختمان سبز به زبان تصویر،چینگ،جهان بخش،کتابکده کسری
حیدر جهانبخش؛ فرانسیس چینگ؛ کانیا کریم بیگی؛ ایان شپیرو
400,000
تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ArcGIS ، عبادی ، کسری
مسعود عبادی؛ ناصر نجاتی؛ نسیم وحیدی
250,000
مجموعه کتب عملکردهای معماری6:ج1(2008-1939)،موزه،طالبیان
نیما طالبیان؛ مهدی آتشی؛ سیما نبی زاده
400,000
بنیان فرمیک معماری مدرن،آیزنمن،حبیبی،کاکاوند،کسری مشهد
پیتر ایزنمن؛ مسعود حبیبی؛ علی کاکاوند
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه