ناشر: نقش گستران بهار ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
فرنچایزینگ و کارآفرینی ، احمدپور داریانی،نقش گستران بهار
محمود احمدپورداریانی؛ سوده احمدیان راد
70,000
کنترل کیفیت مواد غذایی،یاساقی،نقش گستران بهار
احمد شهیدی یاساقی؛ آزاده قربانی حسن سرایی؛ شهرام نقی زاده رئیسی
60,000
اصول بیوشیمی ، خورشیدی
کاوه جعفری خورشیدی؛ صدیقه عابدی چمازکتی
50,000
فن آوری صید ماهی و آبزیان (ج1) نخ و الیاف ، کوشا
آرمین کوشا؛ فاطمه عسکریان
30,000