ناشر: پخش نظام الملک ، تهران
تعداد عنوان ها: 14
بازطراحی پارک های شهری ، بقایی ، کلهر
پرهام بقایی؛ هانیه اخوت؛ محمدرضا لیلیان؛ مریم تشکر
300,000
اسکیس 7 : نقد اسکیس معماری(ازسال 88 تا 92)،صدیق،کلهر
مرتضی صدیق؛ سید باقر حسینی
420,000
زیبایی شناسی محیط زیست و معماری منظر،داگلاس،آقا داداشی،کلهر
جی. داگلاس پورتئوس؛ لیلا آقا داداشی
250,000
اسکیس 4 : گرافیک و تحلیل سایت،صدیق،کلهر
مرتضی صدیق؛ میثم صدیق
350,000
آراتا ایسوزاکی (چهار دهه معماری) ، بقایی
پرهام بقایی؛ ریچارد کوشالک؛ مجتبی انصاری؛ دیوید بی استوارت؛ محمدرضا بمانیان
145,000
معماری سنتی اندونزی ، داوسون ، بقایی
باری داوسون؛ پرهام بقایی؛ جان گیلو؛ علی اکبر تقوایی؛ مریم فرقانی
145,000
فرهنگ مصور نمادها و نشانه ها در جهان،کلهر
میت فورد؛ ابوالقاسم دادور؛ زهرا تاران
210,000