ناشر: آموزش و ترویج کشاورزی
تعداد عنوان ها: 115
راهنمای ویتامین ها ، دانشیار ، آموزش و ترویج کشاورزی
امید احمدآلی؛ محسن دانشیار؛ رشید حسینی
220,000
راهنمای مواد معدنی ، دانشیار ، آموزش ترویج کشاورزی
امید احمدآلی؛ محسن دانشیار؛ رشید حسینی
220,000
مقدمه ایی بر صنعت دام و طیور در ایران ، شریفی ، ترویج آموزش و کشاورزی
مجید شریفی؛ اکبر نقی زاده؛ علی حسین خانی
750,000
مبانی تولید قارچ شی تاکه ، الفتی ، آموزش و ترویج کشاورزی
جمالعلی الفتی؛ محمدابراهیم رنجبر
140,000
راهنمای پایه های درختان میوه(سیب،گلابی،گیلاس،آلو)،گنجی مقدم
اس. جی. ورسیم؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ امیر عبداله زاد گنابادی
200,000
فیتوپلاسماها،بقایی راوری،ترویج کشاورزی
ساره بقایی راوری؛ کبری مسلم خانی؛ فاطمه خلقتی بناء
190,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه