ناشر: پژوهشکده مهندسی آب ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
هیدرومکانیک سازه های شناور ، شفیعی فر ، پژوهشکده مهندسی آب
جورنی ؛ مهدی شفیعی فر؛ مسی؛ مهدی میرزایی
75,000
مدل های آشفتگی و کاربرد آن در هیدرولیک،ولغگانگ ردی،صالحی نیشابوری،پژوهشکده آب
ولفانگ ردی؛ علی اکبر صالحی نیشابوری؛ فرزین نصیری صالح
57,000
مبانی روش های شیرین سازی آب شور ، پانکراتز ، محمدی
کورش محمدی؛ تام پانکراتز؛ گلمر گل محمدی؛ جان تونر
50,000