ناشر: پژوهشکده مهندسی آب ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
هیدرومکانیک سازه های شناور ، شفیعی فر ، پژوهشکده مهندسی آب
جورنی ؛ مهدی شفیعی فر؛ مسی؛ مهدی میرزایی
75,000
مدل های آشفتگی و کاربرد آن در هیدرولیک،ولغگانگ ردی،صالحی نیشابوری،پژوهشکده آب
ولفانگ ردی؛ علی اکبر صالحی نیشابوری؛ فرزین نصیری صالح
57,000
مبانی روش های شیرین سازی آب شور ، پانکراتز ، محمدی
تام پانکراتز؛ کورش محمدی؛ جان تونر؛ گلمر گل محمدی
50,000