ناشر: کیان رایانه سبز ، تهران
تعداد عنوان ها: 19
مرجع کاربردی REVIT ARCHITECTURE ، محمدی
محمد محمدی؛ سمانه خسروی
850,000
بینایی ماشین و پردازش تصویر با OpenCV،باcd،شعبانی نیا،کیان رایانه
گری بردسکی؛ الهام شعبانی نیا؛ رسول محمدی نصیری
350,000
مرجع کاربردی برنامه نویسان Android ،سنگابی،کیان رایانه
دیوید اسمیت؛ آرمان سنگابی؛ جف فریزن
295,000
جداسازی های زیستی،بلتر،ذکایی آشتیانی،کیان رایانه
فرزین ذکایی آشتیانی؛ پال ای بلتر؛ امیر فولادی؛ ای ال کاسلر؛ وی شو هو؛ الهام جلیل نژاد
80,000
مدیریت سرور ، گودرزی
وحید گودرزی
54,000
303 مدار،خوش کیش،کیان رایانه سبز
الکتور الکترونیکس؛ رضا خوش کیش
80,000