ناشر: کیان رایانه سبز ، تهران
تعداد عنوان ها: 18
مرجع کاربردی REVIT ARCHITECTURE ، محمدی
محمد محمدی؛ سمانه خسروی
850,000
مرجع کاربردی برنامه نویسان Android ،سنگابی،کیان رایانه
آرمان سنگابی؛ دیوید اسمیت؛ جف فریزن
295,000
جداسازی های زیستی،بلتر،ذکایی آشتیانی،کیان رایانه
فرزین ذکایی آشتیانی؛ پال ای بلتر؛ ای ال کاسلر؛ امیر فولادی؛ وی شو هو؛ الهام جلیل نژاد
80,000
مدیریت سرور ، گودرزی
وحید گودرزی
54,000
303 مدار،خوش کیش،کیان رایانه سبز
رضا خوش کیش؛ الکتور الکترونیکس
80,000