ناشر: نشر شهر(سازمان فرهنگی)،تهران
تعداد عنوان ها: 98
پروژه های شهری و راهکارهای مدیریتی،نشرنشهر
سازمان زیبا سازی شهر تهران
40,000
آمایش شهری ، پوراحمد ، نشرشهر
احمد پوراحمد؛ مسلم ضرغام فرد؛ امیرحسین خادمی
180,000
فرهنگ مصور نمادهای ایرانی،نامورمطلق،نشرشهر
بهمن نامور مطلق؛ منیژه کنگرانی
300,000
راهنمای جامعه ایمن ج1:مقدمه ای برارتقای ایمنی،رفیعی فر،نشرشهر
گروه مولفان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران موسسه نشر شهر
25,000
کارآفرینی تجارت قرن بیست و یکم،حسینی
سینتیال ال گریم؛ سیدابراهیم حسینی؛ محمود درویش صفت
90,000
راهنمای جامعه ایمن ج5:توانمندسازی،رفیعی فر،نشرشهر
گروه مولفان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران موسسه نشر شهر
26,000
اقتصاد شهری و اقتصاد املاک و مستغلات ، دونالد ، حسن زاده ، نشرشهر
علی حسن زاده؛ مک دونالد؛ مک میلان؛ شکوفه فرهمند؛ مهشید شاهچرا؛ مهدی کیخا
180,000
راهنمای جامعه ایمن ج6:برنامه ریزی عملیاتی،رفیعی فر،نشرشهر
گروه مولفان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران موسسه نشر شهر
18,000
گذری بر صنعت بازیافت،مرادی،نشرشهر
احسان خیراتیان صفایی؛ حسین مرادی
70,000
ارتباطات و سلطه فرهنگی ، معتمدنژاد ، نشرشهر
هربرت شیلر؛ کاظم معتمدنژاد
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه