ناشر: نشر شهر(سازمان فرهنگی)،تهران
تعداد عنوان ها: 98
پروژه های شهری و راهکارهای مدیریتی،نشرنشهر
سازمان زیبا سازی شهر تهران
40,000
آمایش شهری ، پوراحمد ، نشرشهر
احمد پوراحمد؛ مسلم ضرغام فرد؛ امیرحسین خادمی
180,000
فرهنگ مصور نمادهای ایرانی،نامورمطلق،نشرشهر
بهمن نامور مطلق؛ منیژه کنگرانی
300,000
گذری بر صنعت بازیافت،مرادی،نشرشهر
احسان خیراتیان صفایی؛ حسین مرادی
70,000
راهنمای جامعه ایمن ج5:توانمندسازی،رفیعی فر،نشرشهر
گروه مولفان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران موسسه نشر شهر
26,000
کارآفرینی تجارت قرن بیست و یکم،حسینی
سینتیال ال گریم؛ سیدابراهیم حسینی؛ محمود درویش صفت
90,000
راهنمای جامعه ایمن ج1:مقدمه ای برارتقای ایمنی،رفیعی فر،نشرشهر
گروه مولفان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران موسسه نشر شهر
25,000
اقتصاد شهری و اقتصاد املاک و مستغلات ، دونالد ، حسن زاده ، نشرشهر
مک دونالد؛ علی حسن زاده؛ مک میلان؛ شکوفه فرهمند؛ مهشید شاهچرا؛ مهدی کیخا
180,000
راهنمای جامعه ایمن ج6:برنامه ریزی عملیاتی،رفیعی فر،نشرشهر
گروه مولفان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران موسسه نشر شهر
18,000
مطلوبیت سنجی محیط های شهری ، رفیعیان ، نشرشهر
مجتبی رفیعیان؛ زهرای عسگری زاده؛ مهناز فرزاد
150,000
ارتباطات و سلطه فرهنگی ، معتمدنژاد ، نشرشهر
هربرت شیلر؛ کاظم معتمدنژاد
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه