ناشر: نگاه دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 55
سفر قیمت گذاری ، نظری ، نگاه دانش
استفان لیوزو؛ محسن نظری؛ سارا رمضانی
500,000
زبان عمومی زیره ذره بین جلد3 ، یوسف زاده ، نگاه دانش
الناز یوسف زاده؛ هادی جهانشاهی
330,000
خودآموز اصول بازار سرمایه جلد 1 ، مناجاتی ، نگاه دانش
رضا مناجاتی؛ محسن مطمئن؛ حسین توکلیان
650,000
آمار و احتمالات دکتری ، طورانی ، نگاه دانش
محسن طورانی؛ سیمین لطیفی
750,000
مزیت قیمتی ، بیکر ، نظری ، نگاه دانش
محسن نظری؛ بیکر ؛ مارن؛ امیرحسین پناهنده؛ رضا شعبانی؛ زاوادا؛ سیدوحید طباطبائی
500,000
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها،نیکوفکر،نگاه دانش
محمدهادی نیکوفکر؛ وحید عبداله زاده
400,000
2000 سوال چهارگزینه ای حسابرسی و استاندارهای حسابرسی ، کرمی ، نگاه دانش
غلامرضا کرمی؛ مجید شهبازی؛ محمد عبدزاده
450,000
2000 سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری ، کرمی ، نگاه دانش
غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی؛ زهره شهیدی؛ هدی اسکندر
550,000
قیمت گذاری سودآور ، نظری ، نگاه دانش
مارلین جنسن؛ محسن نظری؛ نکیسا رضایی
450,000
خودآموز آزمون معامله گری بازار سرمایه ، فراهانی ، نگاه دانش
وحید واشقانی فراهانی؛ ابراهیم حسنخانی
500,000
طرح ریزی واحدهای صنعتی ، نیکوفکر ، نگاه دانش
محمدهادی نیکوفکر؛ وحید عبداله زاده
420,000
مرجع کامل تئوری های مدیریت ، سیدجوادین ، نگاه دانش
سیدرضا سیدجوادین؛ حسین جلیلیان
700,000
بازاریابی صنعتی ، سیدجوادین ، نگاه دانش
سیدرضا سیدجوادین؛ محمدرحیم اسفیدانی
350,000
2000 سوال چهارگزینه ای حسابداری صنعتی ، کرمی ، نگاه دانش
غلامرضا کرمی؛ جلال وافی؛ زینب لطفی
450,000
مدیریت بازاریابی ، مناجاتی ، نگاه دانش
رضا مناجاتی؛ محمدرضا ضرغامی
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه