ناشر: نگاه دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 32
مرجع کامل تئوری های مدیریت ، سیدجوادین ، نگاه دانش
سیدرضا سیدجوادین؛ حسین جلیلیان
700,000
2000 سوال چهارگزینه ای حسابرسی و استاندارهای حسابرسی ، کرمی ، نگاه دانش
غلامرضا کرمی؛ مجید شهبازی؛ محمد عبدزاده
450,000
2000 سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری ، کرمی ، نگاه دانش
غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی؛ زهره شهیدی؛ هدی اسکندر
550,000
2000 سوال چهارگزینه ای حسابداری صنعتی ، کرمی ، نگاه دانش
غلامرضا کرمی؛ جلال وافی؛ زینب لطفی
450,000
زبان عمومی ارشد زیر ذره بین ج1،جهانشاهی،نگاه دانش
هادی جهانشاهی؛ الناز یوسف زاده
360,000
مروری جامع بر حسابداری مالی1،نوروش،نگاه دانش
ایرج نوروش؛ ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی
600,000
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها،نیکوفکر،نگاه دانش
محمدهادی نیکوفکر؛ وحید عبداله زاده
350,000
متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی،استونر،اسماعیل پور،نگاه دانش
اسماعیل پور؛ جیمز استونر ادوارد فریمن؛ ارمان اشراقی
180,000
حسابداری شرکتهای 1،نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی
120,000
مروری جامع بر حسابداری مالی2،نوروش،نگاه دانش
ایرج نوروش؛ ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی
600,000
مروری جامع بر حسابرسی ، نوروش،نگاه دانش
ایرج نوروش؛ ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ مجید شهبازی
600,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه