ناشر: نوید ، شیراز
تعداد عنوان ها: 6
شهرسازی سازگار با محیط زیست ، سقاپور،نوید شیراز
0 ؛ حمید سقاپور؛ شهره رفتاری؛ زینب مصلحیان
120,000
جامعه شناسی عمومی ، حاجی آقایی،نویدشیراز
لیلا حاج آقایی؛ 0 ؛ خیام عباسی
78,000