ناشر: ابتکار دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
آموزش تصویری ویندوز 7 ، ماران ، فاطمی ، ابتکاردانش قم
محمد امین فاطمی؛ روث ماران؛ مجتبی فراهانی
125,000
مهندسی جوش (1) ، ایمانی
هادی ایمانی؛ قباد میرزاوند؛ محمد فیروزمند
46,000
جهانی شدن ، باستانی
سوسن باستانی؛ محمد حسین فاضل زرندی
25,000
ترجمه و 1100 واژه ، صحرایی
احمدحسین صحرایی؛ امیر قدمی
35,000
خودآموز خویش فرمای خلاق ، فدایی
داود فدایی؛ غلامرضا محمدزاده
25,000
اصول اولیه و کاربردهای MRI ، خسروشاهی
محمد عترتی خسرو شاهی؛ مهدی کاظم زاده
20,000