ناشر: متالون ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
کاربرد اشعه فرابنفش در بهسازی آب و فاضلاب،مشکینی،ج.امیرکبیر
محمد مشکینی؛ عبدالله سمیعی بیرق؛ احمد خدادادی دربان
120,000
پوشش دهی در داروها و نانو ساختارها ، بحیرایی،متالون
نفیسه بحیرایی؛ ملیکا ایلوخانی
30,000
ترمودینامیک مخازن هیدروکربنی،فیروزآبادی،متالون
عباس فیروزآبادی؛ روح اله فرج زاده
75,000
مبانی شیمی آلی فلزی (1) ، پاکدامن
احمد شاهرضائی پاکدامن
35,000
در جستجوی نفت ، شکری،جهاد امیرکبیر
علیرضا رنگریز شکری؛ احمدرضا ربانی
50,000
دنیای شگفت انگیز نانو لوله های کربنی،بهاری،جهادامیرکبیر
علی بهاری؛ عبدالغفار عبادی؛ حمیدرضا موحد؛ مونا امیر صادقی
28,000
اصول سینتیک شیمیایی ، املشی،متالون
مارگارت رابسون رایت؛ علی بهبودی املشی؛ جواد حسینقلی پور؛ فرزانه بابایی
80,000