ناشر: ساحل اندیشه ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
محاسبات عددی ویرایش 3 ، ابراهیم دوست،ساحل اندیشه
یوسف ابراهیم دوست؛ علی رجبی ابهری؛ علیرضا هاشمی
50,000
سنجش پایان ترم دروس ریاضی نیمسال اول 88-87 ج2 ، ستوس
دپارتمان ریاضی گروه مهندسی ستوس
15,000
سنجش پایان ترم دروس ریاضی تابستان 88-87 ج1 ، ستوس
دپارتمان ریاضی گروه مهندسی ستوس
15,000
ریاضی عمومی (2) ، نجفی خواه
مهدی نجفی خواه
100,000
تشریح کامل مسائل طراحی اجزاء ماشین و 7 ج 2 ، شیگلی ، اصلانی
شیگلی ؛ مهرداد جوادی؛ کورش امیراصلانی؛ ساسان محمدی؛ غلامحسن پایگانه
55,000
تشریح کامل مسائل طراحی اجزای ماشین ج 3 و 7 ، شیگلی ، اصلانی
شیگلی ؛ ساسان محمدی؛ کورش امیر اصلانی؛ مهرداد جوادی؛ غلامحسن پایگانه
55,000