ناشر: کاشفان مجد ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
ژیمناستیک ریتمیک،نادیا،کیائی،کاشفان مجد،حتمی
سمیرا قربانی کیائی؛ نادیا یاستر یمبسکایا؛ پریسا هادیان دهکردی؛ یوری تیتوف؛ الهام جعفری
292,000
بدنسازی کامل در فوتبال ، خداداد،حتمی
سی. جی اسشمیت؛ احمد خداداد؛ ابوالفضل هیهات؛ باب الیو
35,000
مدیریت سازمانها و طرز اجرای مسابقات ورزشی ، کوزه چیان
هاشم کوزه چیان؛ معصومه کلاته سیفری
45,000