ناشر: دانشگاه قم
تعداد عنوان ها: 137
فرهنگ امثال قرآنی ، ناصری ، د.قم
مهدی ناصری؛ علی حاجی خانی
250,000
آزمایش های قابلیت حیات سلولی ، ابوالحسنی ، د.قم
احمد ابوالحسنی؛ هدی ابوالحسنی
200,000
مدیریت کارخانه ، تحت عدم قطعیت ، حسنی ، د.قم
علی اکبر حسنی؛ محمد فتاحی؛ علی سلماس نیا
400,000
نمایه سازی تصاویر ، نوروزی ، د.قم
یعقوب نوروزی؛ فرشته سوری؛ هدی هماوندی
200,000
معماری و شهرسازی ، رئیسی ، د.قم
محمد منان رئیسی
380,000
شاه بیت های عربی و معادل های آن در فارسی و انگلیسی ، ناصری ، د.قم
مهدی ناصری؛ حسین تک تبار؛ رسول دهقان ضاد
120,000
مقنطفات من النظم العربی ، محمدی ، د.قم
محمودرضا توکلی؛ آمنه کریم حسن
100,000
آشنایی با مفاهیم عمومی استاندارد و کیفیت ، رضایی نور ، د.قم
جلال رضایی نور؛ سیدمهدی روحانی پور
180,000
طعم پایتون در برنامه نویسی ، رضویان ، د.قم
سیدمحمدجواد رضویان؛ علی رمزی؛ رضا علیمرادی
350,000
جانور شناسی ، چراغی ، د.قم
ابراهیم چراغی
200,000
پیش نویس نقشه جامع مدیریت اسلامی ، د.قم
استادان مدیریت و علوم انسانی
250,000
کدبندی بلوکی خطی تصحیح و تشخیص خطا ، تاکی ، د.قم
مهرداد تاکی؛ رضا مهین زعیم
150,000
جبر خطی عددی،رابووکی،مسلمی،د.قم
عفت گلپر رابووکی؛ فاطمه مسلمی؛ فریبا فتاح زاده
120,000
تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی،ارسطو،د.قم
مهدی شریفی؛ وای. حشاش؛ فریده ارسطو؛ ج.هوک ؛ ب. اشمیت
80,000
فناوری های مدیریت دانش همراه آموزش ابزارهای مدیریت دانشWordPress،رضایی نور،د.قم
جلال رضایی نور؛ نرگس آقاخانی؛ عبدالصمد کرامت فر
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه