ناشر: دانشگاه قم
تعداد عنوان ها: 132
معماری و شهرسازی ، رئیسی ، د.قم
محمد منان رئیسی
380,000
نمایه سازی تصاویر ، نوروزی ، د.قم
یعقوب نوروزی؛ فرشته سوری؛ هدی هماوندی
200,000
طعم پایتون در برنامه نویسی ، رضویان ، د.قم
سیدمحمدجواد رضویان؛ علی رمزی؛ رضا علیمرادی
350,000
آشنایی با مفاهیم عمومی استاندارد و کیفیت ، رضایی نور ، د.قم
جلال رضایی نور؛ سیدمهدی روحانی پور
180,000
شاه بیت های عربی و معادل های آن در فارسی و انگلیسی ، ناصری ، د.قم
مهدی ناصری؛ حسین تک تبار؛ رسول دهقان ضاد
120,000
مقنطفات من النظم العربی ، محمدی ، د.قم
محمودرضا توکلی؛ آمنه کریم حسن
100,000
جانور شناسی ، چراغی ، د.قم
ابراهیم چراغی
200,000
پیش نویس نقشه جامع مدیریت اسلامی ، د.قم
استادان مدیریت و علوم انسانی
250,000
تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی،ارسطو،د.قم
مهدی شریفی؛ وای. حشاش؛ فریده ارسطو؛ ج.هوک ؛ ب. اشمیت
80,000
جبر خطی عددی،رابووکی،مسلمی،د.قم
عفت گلپر رابووکی؛ فاطمه مسلمی؛ فریبا فتاح زاده
120,000
کدبندی بلوکی خطی تصحیح و تشخیص خطا ، تاکی ، د.قم
مهرداد تاکی؛ رضا مهین زعیم
150,000
دوره حقوق تعهدات ج2:ضمان قهری-مسئولیت مدنی،سنهوری،دادمرزی،د.قم
مهدی دادمرزی؛ الدکتور عبدالرزاق احمدالسنهوری؛ محمدحسین دانش کیا
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه