ناشر: پدیده ، تهران
تعداد عنوان ها: 27
مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی،ج1،اسمیت ون نس،سلطانعلی،پدیده
سعید سلطانعلی؛ اسمیت ؛ ساناز پورمند؛ ون نس؛ ابوت
200,000
تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی،ج1،اسمیت ون نس،سلطانعلی،پدیده
اسمیت ؛ نوید بیز مارک؛ فاطمه انیسی؛ ون نس؛ ابوت؛ سعید سلطانعلی
180,000
مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی،ج2،اسمیت ون نس،سلطانعلی،پدیده
سعید سلطانعلی؛ اسمیت ؛ عباس خاکپور؛ ون نس؛ ابوت
250,000
معماری خانه های درختی،خاکی،پدیده
علی خاکی؛ حسن فریدون زاده
250,000
طراحی و شبیه سازی فرآیندهای پالایشگاهی با Petro-SIM ، سلطانعلی ، پدیده
سید جاوید روئیائی؛ امین شفقت؛ سعید سلطانعلی
170,000
تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی،ج2،اسمیت ون نس،سلطانعلی،پدیده
نوید بیزمارک؛ فاطمه انیسی؛ سعید سلطانعلی؛ اسمیت ون نس
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه