ناشر: مهکامه ، تهران
تعداد عنوان ها: 47
اصلاح ارضی و توسعه روستایی در ایران،اکبرپور،مهکامه
محمد اکبرپور؛ فرزاد میرزایی قلعه
95,000
فرآیند سرمایه گذاری خطرپذیر،کلونوفسکی،زرندی،مهکامه
دراک کلونوفسکی؛ سعید زرندی؛ حسین فلاحی؛ سیاوش صالحی؛ محمد حلاجیان
195,000
آشنایی با سازمان های دولتی(رویکرد گردشگری)،ابراهیم پور،مهکامه
حبیب ابراهیم پور؛ ولی نعمتی؛ وکیل حیدری ساربان
105,000
روش تحقیق در گردشگری و هتل داری،،لونت آلتینی،صالحی،مهکامه
صادق صالحی؛ پگاه ایزدی؛ سالار کهزادی؛ زهرا پازوکی نژاد
155,000
مدیریت فرانت آفیس،اقطایی،مهکامه
علی اقطایی؛ مهرداد فرشیدی؛ هدایت الله عبدی؛ بیژن اقطاعی
165,000
اصول تفسیر میراث در صنعت گردشگری،لری بک،نکوئی صدری،مهکامه
لری برک؛ بهرام نکوئی صدری؛ تدکیبل ؛ فاطمه فهرست
165,000
رفتار مصرف کننده در گردشگری،رنجبریان،مهکامه
بهرام رنجبریان؛ علیرضا امامی؛ محمد غفاری
155,000
تحلیل شبکه در گردشگری،رضوانی،مهکامه
محمدرضا رضوانی؛ مهدی حسام؛ هادی کریمی
135,000
اقتصاد مقاصد گردشگری،فن هوو،شفیعی،مهکامه
نوربرت فن هوو؛ افسانه شفیعی؛ مهراد کجوئیان
215,000
میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه ، پورفرج،مهکامه
اکبر پورفرج؛ دالن جی. تیموثی؛ جعفر باپیری؛ جیان پی. نیاوپان
155,000
مدیریت غذا و نوشیدنی ها ، (مجموعه کتابهای جهانگردی و هتلداری)، اقطائی ، مهکامه
علی اقطائی؛ ابراهیم پورعبدالله؛ سوسن صمدزاده؛ محسن عبدالهی؛ نوشین طاهران پور
155,000
برند در بازاریابی گردشگی،رحمانی،مهکامه
محمود رحمانی؛ تهمینه دانیالی
60,000
راهنمای عمومی گردشگری ، طلایی ، مهکامه
شهاب طلایی؛ صبا عبدیان
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه