ناشر: فروغ آزادی ، تبریز
تعداد عنوان ها: 1
زمین شناسی فسفات های رسوبی ، اسلانسکی ، قاسمی
موریس اسلانسکی؛ فرهاد ملک قاسمی؛ وارطان مامیکونیان سیمونز
17,500