ناشر: کاوش قلم ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
تحلیل مدارهای الکتریکی ، صدرزاده
علی صدرزاده؛ 0 ؛ حمید امینی
47,000
مبانی نانو تکنولوژی،مداح حسینی،د.تهران
سیدحمیدرضا مداح حسینی؛ 0 ؛ مهروز ملک؛ حسین اصغری شیوایی؛ ولی الله شیری
70,000
ریخت شناسی شعر سهراب ، خیرخواه
محمد ابراهیم خیرخواه
30,000
تاریخ عینک و عینک سازی در ایران و جهان ، انصاری نکو
جعفر انصاری نکو؛ هانیه ناجی اصفهانی
160,000
VPEG ، اشلی ، افست
Ashley Khiabani
80,000
THE LORD & I ، اشلی ، افست
Ashley Khiabani
40,000
راهنمای ایمنی و حفاظت در کار با مواد شیمیایی ، راضی
مریم کارگر راضی؛ افسر علیزاده عظیمی؛ بهناز تجریشی
32,000
تکنولوژی آموزشی ، احمدی
فخرالدین احمدی؛ سودابه سادات موسوی
35,000
تفکر - طراحی 1353 - 1373 ، جعفری
بهنام جلالی جعفری
30,000