ناشر: علوم پویا ، تهران
تعداد عنوان ها: 24
ضروریات انتقال حرارت تشعشع ، گشایشی ، علوم پویا
سی بالاجی؛ حمیدرضا گشایشی؛ محمد نامداریان
400,000
سوخت و احتراق ، نامداریان ، علوم پویا
محمد نامداریان؛ علیرضا سروش؛ سعید شفیعی شهرکی
170,000
مقاومت مصالح 1 ، نامداریان ، علوم پویا
محمد نامداریان؛ مجتبی ربانی؛ علی عاکف؛ رضا وطنی
300,000
محاسبات عددی ، نامداریان ، علوم پویا
محمد نامداریان؛ احسان خضری؛ نینا دریاکناری؛ مهدی شناسائی
200,000
مقاومت مصالح 2 ، نامداریان ، علوم پویا
محمد نامداریان؛ سیدسینا ادیبی طوسی؛ علی عاکف؛ رضا وطنی
300,000
تشریح ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان ، اسمعیل پور ، علوم پویا
مهدی اسمعیل پور؛ علی توران؛ محمد نامداریان؛ سمیرا کمالی مرغزار
450,000
مکانیک سیالات 2 برای رشته های فنی و مهندسی ، اسمعیل پور ، علوم پویا
مهدی اسمعیل پور؛ محمد نامداریان؛ محسن حجی پور مشهدطرقی
250,000
زیست مواد،یانگ، رسولی، علوم پویا
جوسی ای؛ علی رسولی -مهناز نظر پور-فرانک لک؛ یانگ؛ جوزف دی؛ برنزینکو
500,000
تشریح کامل مسائل توربو ماشین ، دیکسون ، اسمعیل پور ، علوم پویا
مهدی اسمعیل پور؛ دیکسون ؛ محمد نامداریان؛ هال؛ الهام دلدار
400,000
طراحی سیستم های انرژی خورشیدی ، گشایشی ، علوم پویا
حمیدرضا گشایشی؛ منیژه شاهی؛ احسان خضری
320,000
طیف سنجی پیشرفته ، فیلد،علیپور،علوم پویا
اسکندر علیپور؛ فیلد ؛ میلاد میرزاعلیخان؛ لی؛ ماگیل
500,000
آموزش برنامه نویسی ++C به زبان ساده ، نامداریان ، علوم پویا
محمد نامداریان؛ الناز محمدی؛ معصومه مومن نژادلیمودهی
900,000
معادلات دیفرانسیل ، نامداریان ، علوم پویا
محمد نامداریان؛ نینا دریاکناری؛ علیرضا سروش
135,000
تشریح مسایل مبانی فیزیک نوین(فیزیک جدید)سلز،اسکویی،امیدانقلاب
قاسم اسکویی؛ الهه مطهری فر؛ حامد جباریها
180,000
ماشینهای راه سازی و مواد برای ساخت راه ، واحدیان،علوم پویا
ابراهیم واحدیان؛ اس. دبلیو. نانلی
170,000