ناشر: جهاددانشگاهی شهید بهشتی
تعداد عنوان ها: 7
کتابشناسی مانی و کیش مانوی (به زبان های اروپایی) ، حسینی
روزبه زرین کوب؛ سیدتوفیق حسینی
450,000
شهر و محرومیت اجتماعی در ایران ، خزایی جهاد
مصطفی خزایی؛ مسعود داورپناه؛ مجتبی امانی
300,000
نوآرائی های قطبی ، آشوری
لارنس هاروود؛ اکرم آشوری؛ سعدی صمدی؛ اشراف سادات شاه ولایتی
120,000
کاهش خطرات و آمادگی(ایجاد جوامع تاب آور)،شواب،احتشامی معین آبادی،جهادبهشتی
آنا.ک.شواب ؛ محسن احتشامی معین آبادی؛ کاترین اشلباخ؛ دیوید ج.براور
200,000