ناشر: جهاددانشگاهی شهید بهشتی
تعداد عنوان ها: 4
نوآرائی های قطبی ، آشوری
لارنس هاروود؛ اکرم آشوری؛ سعدی صمدی؛ اشراف سادات شاه ولایتی
120,000
کاهش خطرات و آمادگی(ایجاد جوامع تاب آور)،شواب،احتشامی معین آبادی،جهادبهشتی
آنا.ک.شواب ؛ محسن احتشامی معین آبادی؛ کاترین اشلباخ؛ دیوید ج.براور
200,000