ناشر: نوآوران دانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
اصول سیستم های کامپیوتری،تننباوم،گرمه ای،نوآ وران دانشگاهی،جهان جام جم
آندرو اس. تننباوم؛ مهران گرمه ای؛ غلامحسین رستمی؛ رضا اکبرزاده
250,000
شبکه برای همه ، گرمه ای
مهران گرمه ای؛ داگ لاو؛ صبا رهبر
65,000
سیستم یکپارچه مدیریت (IMS) ، بابائی
محمداسماعیل بابائی
50,000
تشریح کامل مسائل شیمی آلی 2 کری ، آشناگر،نوآوران دانشگاهی
علمدار آشناگر؛ علیرضا مرادی گنجی
48,000
خودآموز TCP/IP در 24 ساعت ، گرمه ای
مهران گرمه ای؛ رضا اکبرزاده
65,000
شیمی آلی کری ج2،کری،مقدم کاخکی،و5،نوآوران دانشگاهی
فرانسیس کری؛ محمود شریفی مقدم کاخکی؛ کتایون مرجانی؛ قدسی محمدی زیارانی؛ مریم کلانتری؛
280,000
شیمی آلی کری ج3،کری،هاشمی،و5،نوآوران دانشگاهی
محمد محمودی هاشمی؛ فرانسیس کری؛ نصرت الله محمودی؛ رحیم حکمت شعار؛ سعید بلالایی؛ علی عزآبادی؛ منظربانو اثنی عشری
198,000