ناشر: دانشگاه مفید ، قم
تعداد عنوان ها: 48
دانشنامه متفکران معاصر عرب ، مرادی ، د.مفید
عبداله السید ولداباه؛ مجید مرادی
180,000
حقوق بین الملل سرمایه گذاری ، حبیبی ، د.مفید
محمد حبیبی مجنده؛ سوریا پی سوبدی
700,000
یهودیت از لابه لای متون ، سلیمانی ، د.مفید
آرتور هرتزبرگ؛ عبدالرحیم سلیمانی
750,000
واقعیت افسانه و پیش بینی ، نصرآبادی ، د.مفید
رضا گندمی نصرآبادی؛ نلسن گودمن
250,000
روش های پژوهش در روابط بین الملل ، پیله رود ، د.مفید
علیرضا ثمودی پیله رود؛ کریستوفر لمونت
380,000
اسلام سیاسی معاصر در کشاکش هویت و تجدد ، رودپشتی ، د.مفید
مجید مرادی رودپشتی؛ رضوان السید
330,000
تعارض دعاوی ادیان ، سلیمانی ، د.مفید
عبدالرحیم سلیمانی
460,000
تاریخ انتقادی فلسفه یونان ، شاقول ، د.مفید
یوسف شاقول؛ والتر ترنس استیس
370,000
سینما و رسانه های جنگی آمریکا ، ثمودی ، د.مفید
علیرضا ثمودی پیله رود؛ پاتریشیا کیتون؛ پیتر شکنر؛ فواد ایزدی
400,000
جان راولز از نگاه مایکل سندل ، نوری زاده ، د.مفید
یوسف شاقول؛ اکرم نوری زاده
650,000
چالش های معاصر تعیین سرنوشت اقوام ، ادریس اف ، د.مفید
ت.ی. خبرییوا؛ کابلشاه ادریس اف
270,000
اصول حقوق بین الملل عمومی ، حبیبی ، د.مفید
جیمز کرافورد؛ محمد حبیبی مجنده
900,000
آیا خدایی هست ، جاودان ، د.مفید
ریچارد سوین برن؛ محمد جاودان
250,000
اسلام سیاسی در ایران ، حسینی زاده ، د.مفید
سیدمحمدعلی حسینی زاده
240,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه