ناشر: دانشگاه مفید ، قم
تعداد عنوان ها: 48
یهودیت از لابه لای متون ، سلیمانی ، د.مفید
آرتور هرتزبرگ؛ عبدالرحیم سلیمانی
750,000
روش های پژوهش در روابط بین الملل ، پیله رود ، د.مفید
علیرضا ثمودی پیله رود؛ کریستوفر لمونت
380,000
دانشنامه متفکران معاصر عرب ، مرادی ، د.مفید
عبداله السید ولداباه؛ مجید مرادی
180,000
حقوق بین الملل سرمایه گذاری ، حبیبی ، د.مفید
سوریا پی سوبدی؛ محمد حبیبی مجنده
700,000
اسلام سیاسی معاصر در کشاکش هویت و تجدد ، رودپشتی ، د.مفید
رضوان السید؛ مجید مرادی رودپشتی
330,000
واقعیت افسانه و پیش بینی ، نصرآبادی ، د.مفید
رضا گندمی نصرآبادی؛ نلسن گودمن
250,000
تاریخ انتقادی فلسفه یونان ، شاقول ، د.مفید
یوسف شاقول؛ والتر ترنس استیس
370,000
سینما و رسانه های جنگی آمریکا ، ثمودی ، د.مفید
پاتریشیا کیتون؛ علیرضا ثمودی پیله رود؛ فواد ایزدی؛ پیتر شکنر
400,000
تعارض دعاوی ادیان ، سلیمانی ، د.مفید
عبدالرحیم سلیمانی
460,000
جان راولز از نگاه مایکل سندل ، نوری زاده ، د.مفید
یوسف شاقول؛ اکرم نوری زاده
650,000
چالش های معاصر تعیین سرنوشت اقوام ، ادریس اف ، د.مفید
کابلشاه ادریس اف؛ ت.ی. خبرییوا
270,000
اصول حقوق بین الملل عمومی ، حبیبی ، د.مفید
محمد حبیبی مجنده؛ جیمز کرافورد
900,000
اسلام سیاسی در ایران ، حسینی زاده ، د.مفید
سیدمحمدعلی حسینی زاده
240,000
آیا خدایی هست ، جاودان ، د.مفید
محمد جاودان؛ ریچارد سوین برن
250,000
تصوف روزگار تکوین ، بحرانی ، د.مفید
اشکان بحرانی؛ احمد قرامصطفی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه