ناشر: سروش ، تهران
تعداد عنوان ها: 33
ترکیب بندی در عکاسی،هارالد مانته،سیار،سروش
پیروز سیار؛ هارالد مانته
240,000
نقشهای هندسی در هنر اسلامی ، رجب نیا ، سروش
عصام السعید؛ مسعود رجب نیا؛ عایشه پارمان
180,000
مبادی سواد بصری،داندیس،سپهر،سروش
مسعود سپهر؛ دونیس ا.داندیس
260,000
اقتصاد کلان،رودیگر،فیشر،تیزهوش تابان،سروش
محمد حسین تیزهوش تابان؛ رودیگر دورنبوش؛ استانلی فیشر
220,000
اصول خبر نویسی ، نصراللهی
اکبر نصراللهی
70,000
تحلیل پیام های رسانه ای،دانیل رایف،بروجردی علوی،سروش
مهدخت بروجردی علوی؛ دانیل رایف؛ استفن لیسی؛ فریدریک جی فیکو
60,000
بوطیقای معماری (آفرینش در معماری)ج2 ، آنتونیادس
احمدرضا آی؛ آنتونی سی. آنتونیادس
100,000
شیوه تذهیب ، مجرد تاکستانی
اردشیر مجرد تاکستانی
60,000
هندسه ایرانی ، جذبی،سروش
سید علیرضا جذبی؛ ابوالوفاء محمدبن محمدالبوزجانی
40,000
بوطیقای معماری (آفرینش در معماری) 2جلدی ، آنتونیادس
احمدرضا آی؛ آنتونی سی. آنتونیادس
400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه