ناشر: سروش ، تهران
تعداد عنوان ها: 29
نقشهای هندسی در هنر اسلامی ، رجب نیا ، سروش
عصام السعید؛ مسعود رجب نیا؛ عایشه پارمان
180,000
ترکیب بندی در عکاسی،هارالد مانته،سیار،سروش
هارالد مانته؛ پیروز سیار
240,000
مبادی سواد بصری،داندیس،سپهر،سروش
مسعود سپهر؛ دونیس ا.داندیس
350,000
اقتصاد کلان،رودیگر،فیشر،تیزهوش تابان،سروش
محمد حسین تیزهوش تابان؛ رودیگر دورنبوش؛ استانلی فیشر
220,000
اصول خبر نویسی ، نصراللهی
اکبر نصراللهی؛ 0
55,000
تحلیل پیام های رسانه ای،دانیل رایف،بروجردی علوی،سروش
دانیل رایف؛ مهدخت بروجردی علوی؛ استفن لیسی؛ فریدریک جی فیکو
60,000
شیوه تذهیب ، مجرد تاکستانی
اردشیر مجرد تاکستانی
60,000
قانون در طب 8 جلدی ، ابوعلی سینا ، شرفکندی
شیخ الرئیس ابوعلی سینا؛ عبدالرحمن شرفکندی (هه ژار)
750,000
بوطیقای معماری (آفرینش در معماری) 2جلدی ، آنتونیادس
آنتونی سی. آنتونیادس؛ احمدرضا آی
400,000
قانون ، 8 جلدی ، ابوعلی سینا ، شرفکندی
عبدالرحمن شرفکندی؛ شیخ الرئیس ابوعلی سینا
750,000
عرفان و فلسفه ، والتر ، خرمشاهی ، سروش
والتر ت . استیس؛ بهاالدین خرمشاهی
60,000
ارتباط شناسی و کتابداری،جان باد،مهاجر،سروش
جان باد؛ مجبوبه مهاجر؛ نورالله مرادی
45,000
دستنامه مدیریت رسانه ،پاکدل
طاهر روشندل اربطانی؛ گرت پرایس؛ حمیدرضا پاکدل
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه