ناشر: یکان ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
طرح اختلاط بتن ، ترکاشوند،یکان
اکبر ترکاشوند؛ ناهید ارجمند سادات
12,000
زمین شناسی ساختمانی کاربردی ، پورکرمانی،یکان
محسن پورکرمانی؛ مهران آرین
35,000