ناشر: چرتکه ، تهران
تعداد عنوان ها: 44
پروژه ها و مدارهای حس گرهای الکترونیکی ، بانی شرکا
فارست ام.میمز؛ امیررضا بانی شرکا
86,000
راهنمای خواندن نقشه های الکترونیکی،روح الهی،چرتکه
اسماعیل روح الهی؛ رابرت. ج. تریستر؛ آنا. ل. لیسک
69,000
لحیم کاری ، بریث بریندلی ، هنربخش ، چرتکه
کیث بریندلی؛ سروین هنر بخش
43,000
تور آموزشی الکترونیک ، سینگمین ، هنربخش ، چرتکه
سروین هنربخش؛ آندرو سینگمن
148,000
آشتی با الکترونیک ، کیث بریندلی ، هنربخش ، چرتکه
کیث بریندلی؛ شروین هنر بخش
124,000
رسم فنی برق ، رضایی، چرتکه
علیرضا رضایی
85,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه