ناشر: ادیبان ، تهران
تعداد عنوان ها: 30
این است بازاریابی ! آقاپور ، ادیبان روز
ست گادین؛ شهلا آقاپور؛ مهسا علی آقا
400,000
کادنس (داستان رشد سریع کسب و کار) ، امامی ، ادیبان
امیر امامی؛ پیت ویلیامز؛ شهرزاد زمانی آذر
290,000
روش های تحقیق در مدیریت و حسابداری ، معطوفی ، ادیبان
علیرضا معطوفی؛ علی اشرف احمدیان
320,000
تکنیک های دسترسی چندگانه فرکانس رادیویی به بیان ساده ، حیدری ، ادیبان
بهروز حیدری؛ صالح فاروق؛ ایمان عباس زاده؛ احسان عزیزیان
200,000
بازاریابی رسانه های اجتماعی ، کیماسی ، ادیبان
مسعود کیماسی؛ اسوند هالنسن؛ علی عموئی اوجاکی؛ فیلیپ کاتلر؛ شقایق سخته؛ مارک الیور اپرسنیک
390,000
هنر جذب سرمایه برای کسب و کارهای نوپا ، ادیبان
الهاندرو کریمیدز؛ هستی چیت سازان؛ ساره کولجی
350,000
سیستم پردازشی فوق کم توان ECG برای دستگاه های IOT ، عباس زاده ، ادیبان
هابته ؛ هانی صالح؛ بیکر محمد؛ محمد اسماعیل
210,000
جستاری بر تاریخ هنر ، ولیخان ، ادیبان
منصوره ولیخان؛ سهیلا تاروردی زاده؛ مریم فروزمند
340,000
دموکراسی در افول ، سلطانی ، ادیبان روز
حسین علی سلطانی؛ فیلیپ کاتلر؛ سیده السماء الزهرااصولی
350,000
استراتژی های بازرگانی بین المللی ، ابراهیمی ، ادیبان
مهدی ابراهیمی؛ فاطمه صابریان
850,000
مهندسی تحقیقات بازاریابی ، کیماسی ، ادیبان
مسعود کیماسی؛ نیلوفر رضایی
750,000
رویکردهای پردازش سیگنال ، حیدری ، ادیبان
بهروز حیدری؛ پیتر هانگ؛ پنگ چان لن؛ احسان عزیزیان؛ ایمان عباس زاده؛ جی کوو
300,000
حسابداری فین تک ، رودپشتی ، ادیبان
فریدون رهنمای رودپشتی؛ فاطمه دادبه؛ سیدمحمد باقرآبادی
250,000
آموزش کاربردی لینوکس ، اقدم ، ادیبان
زهرا نصیری اقدم؛ غلامحسن کشاورزافشاری
250,000
مدیریت تولید و عملیات ،رازقی ، ادیبان
سعید رازقی؛ عباس شکفته؛ نسیبه بحرینی
330,000
کنترل پروژه،فرجی،ادیبان
ابراهیم فرجی؛ مهدی عمادی استرآبادی؛ محمود صیادی
95,000
کارآفرینی،بهرامی،ادیبان
حسین بهرامی؛ سمیرا میرزاپور؛ محمود صیادی
150,000
مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی،بهرامی،ادیبان
حسین بهرامی؛ مازیار سلامت
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه