ناشر: ادیبان ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی،بهرامی،ادیبان
حسین بهرامی؛ مازیار سلامت
140,000
کارآفرینی،بهرامی،ادیبان
حسین بهرامی؛ سمیرا میرزاپور؛ محمود صیادی
150,000
کنترل پروژه،فرجی،ادیبان
ابراهیم فرجی؛ مهدی عمادی استرآبادی؛ محمود صیادی
95,000
مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)،آقاپور علیشاهی،ادیبان
مریم آقاپور علیشاهی؛ معصومه آقاپور علیشاهی؛ محمدصادق افتتاحی
130,000
طراحی کسب و کار الکترونیکی،قربانیان،ادیبان
سارنگ قربانیان؛ حسین نظریان؛ نیلوفر محمدزاده
200,000
اصول و مبانی طراحی دیوارهای برشی فولادی،لواسانی،ادیبان
حسین حسینی لواسانی؛ مهدی پروینی
150,000