ناشر: ادیبان ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
آموزش کاربردی لینوکس ، اقدم ، ادیبان
زهرا نصیری اقدم؛ غلامحسن کشاورزافشاری
250,000
مدیریت تولید و عملیات ،رازقی ، ادیبان
سعید رازقی؛ عباس شکفته؛ نسیبه بحرینی
330,000
کنترل پروژه،فرجی،ادیبان
ابراهیم فرجی؛ مهدی عمادی استرآبادی؛ محمود صیادی
95,000
کارآفرینی،بهرامی،ادیبان
حسین بهرامی؛ سمیرا میرزاپور؛ محمود صیادی
150,000
مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی،بهرامی،ادیبان
حسین بهرامی؛ مازیار سلامت
140,000
طراحی کسب و کار الکترونیکی،قربانیان،ادیبان
سارنگ قربانیان؛ حسین نظریان؛ نیلوفر محمدزاده
200,000
مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)،آقاپور علیشاهی،ادیبان
مریم آقاپور علیشاهی؛ معصومه آقاپور علیشاهی؛ محمدصادق افتتاحی
130,000
اصول و مبانی طراحی دیوارهای برشی فولادی،لواسانی،ادیبان
حسین حسینی لواسانی؛ مهدی پروینی
150,000