ناشر: آذر ، تهران
تعداد عنوان ها: 63
دستور العمل های R (رویکرد حل مساله) ، امینی
لری پیس؛ مرضیه امینی؛ علیرضا عربپور
250,000
ساختمان داده ها ، نصراله
سوده نصراله
100,000
سیاست ، اقتصاد معماری و شهر ، کشاورز
رضا کشاورزنوروزپور
290,000
دستنامه مدیریت پروژه های عمرانی و ساختمانی ، مدقالچی
علی مدقالچی؛ آرش رستمی؛ مجتبی فیروزمند
500,000
مدیریت ریسک تاخیرات پروژه ، رجبی نژاد
پیروز رجبی نژاد؛ نرگس موسویان
140,000
مرجع راهنمای کاربرد MATLAB در تحلیل اجزاء محدود،رستمی،آذر
آرش رستمی؛ معصومه خسروی؛ مجتبی فیروزمند
450,000
بهره برداری از مخازن با استفاده از برنامه ریزی پویا (کاربردها و محدودیت ها) ، بزرگ حداد
کی.دی ناندالال؛ امید بزرگ حداد؛ جانوس جی. بوگاردی؛ مهری عبدی دهکردی؛ سحر محمد آذری
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه