ناشر: آذر ، تهران
تعداد عنوان ها: 64
دستور العمل های R (رویکرد حل مساله) ، امینی
لری پیس؛ مرضیه امینی؛ علیرضا عربپور
250,000
ساختمان داده ها ، نصراله
سوده نصراله
100,000
بهره برداری از مخازن با استفاده از برنامه ریزی پویا (کاربردها و محدودیت ها) ، بزرگ حداد
کی.دی ناندالال؛ امید بزرگ حداد؛ جانوس جی. بوگاردی؛ مهری عبدی دهکردی؛ سحر محمد آذری
170,000
مدیریت ریسک تاخیرات پروژه ، رجبی نژاد
پیروز رجبی نژاد؛ نرگس موسویان
140,000
دستنامه مدیریت پروژه های عمرانی و ساختمانی ، مدقالچی
علی مدقالچی؛ آرش رستمی؛ مجتبی فیروزمند
500,000
سیاست ، اقتصاد معماری و شهر ، کشاورز
رضا کشاورزنوروزپور
290,000
مرجع راهنمای کاربرد MATLAB در تحلیل اجزاء محدود،رستمی،آذر
آرش رستمی؛ معصومه خسروی؛ مجتبی فیروزمند
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه