ناشر: ایثارگران ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
تشریح مسائل تحلیل سازه ها ج1،و3،،طاحونی، رحمتی،ایثارگران،وارش
بر اساس کتاب طاحونی؛ احمد رحمتی و امیرنصرالهی
450,000
تشریح کامل انتقال گرما ج 2 اینکروپرا ، میرزایی،ایثارگران
فرانک پی . اینکروپرا؛ نورالدین میرزایی؛ دیوید پی . دویت
120,000
تشریح مسائل سینماتیک و دینامیک ماشین ها ،مارتین ، نجفی،وارش
محمدرسول نجفی؛ محمدحسن صدفی؛ سعید صفار
120,000