ناشر: انجمن فیزیک ایران
تعداد عنوان ها: 9
مروری بر فیزیک کارشناسی ، نوبری
بنژامین اف . بایمن؛ محمد علی گومشی نوبری؛ پری سیما کتیرایی بروجردی؛ مورتون هامرمش
64,500
ته و توی طبیعت (مجموعه آزمایش های فیزیک) ، ارلیچ
کمال الدین سید یعقوبی؛ رابرت ارلیچ؛ زینب امین اخلاقی
27,000
روشهای نوین فیزیک تجربی ، دانلاپ،انجمن فیزیک
هیئت مترجمان؛ آر . ای . دانلاپ
20,000
فیزیک بی فیزیک ، حجازی
خاطره حجازی
6,500
اثر کوانتومی هال ، ارضی
عزت الله ارضی
7,000
تجربه و نظریه در فیزیک ، بورن
ماکس بورن؛ جعفری مزیدی
3,000
علم و نابخردی ، راثی
آزیتا قدسی راثی؛ دیزی ردنر؛ مایکل ردنر
7,000
فیزیک برای رشته های مهندسی و علوم ، پاشایی راد
جلال الدین پاشایی راد؛ دیرا ولز؛ هرولد س . اسلوشر
32,000