ناشر: انجمن فیزیک ایران
تعداد عنوان ها: 8
مروری بر فیزیک کارشناسی ، نوبری
محمد علی گومشی نوبری؛ بنژامین اف . بایمن؛ مورتون هامرمش؛ پری سیما کتیرایی بروجردی
64,500
ته و توی طبیعت (مجموعه آزمایش های فیزیک) ، ارلیچ
کمال الدین سید یعقوبی؛ رابرت ارلیچ؛ زینب امین اخلاقی
27,000
روشهای نوین فیزیک تجربی ، دانلاپ،انجمن فیزیک
هیئت مترجمان؛ آر . ای . دانلاپ
20,000
فیزیک بی فیزیک ، حجازی
خاطره حجازی
6,500
اثر کوانتومی هال ، ارضی
عزت الله ارضی
7,000
تجربه و نظریه در فیزیک ، بورن
جعفری مزیدی؛ ماکس بورن
3,000
فیزیک برای رشته های مهندسی و علوم ، پاشایی راد
جلال الدین پاشایی راد؛ دیرا ولز؛ هرولد س . اسلوشر
32,000