ناشر: انجمن فیزیک ایران
تعداد عنوان ها: 8
مروری بر فیزیک کارشناسی ، نوبری
بنژامین اف . بایمن؛ محمد علی گومشی نوبری؛ مورتون هامرمش؛ پری سیما کتیرایی بروجردی
64,500
ته و توی طبیعت (مجموعه آزمایش های فیزیک) ، ارلیچ
رابرت ارلیچ؛ کمال الدین سید یعقوبی؛ زینب امین اخلاقی
27,000
روشهای نوین فیزیک تجربی ، دانلاپ،انجمن فیزیک
آر . ای . دانلاپ؛ هیئت مترجمان
20,000
فیزیک بی فیزیک ، حجازی
خاطره حجازی
6,500
اثر کوانتومی هال ، ارضی
عزت الله ارضی
7,000
تجربه و نظریه در فیزیک ، بورن
ماکس بورن؛ جعفری مزیدی
3,000
فیزیک برای رشته های مهندسی و علوم ، پاشایی راد
دیرا ولز؛ جلال الدین پاشایی راد؛ هرولد س . اسلوشر
32,000