ناشر: آوای ظهور ، تهران
تعداد عنوان ها: 75
جغرافیای طبیعی،بیرامعلی کیوی،آوای ظهور
فرشته بیرامعلی کیوی؛ حمید جاهدی کورعباسلو
390,000
روانشناسی ورزشی،جرویس،پورآذر،آوای ظهور
matt jarvis؛ مرتضی پوراذر؛ مجتبی دهستانی اردکانی
100,000
حرکات اصلاحی پیشرفته از تئوری تا عمل،عبدالوهابی،آوای ظهور
زهرا عبدالوهابی؛ حسن دانشمندی؛ امیر لطافت کار؛ ملیحه حدادنژاد
500,000
برنامه ریزی توسعه جهانگردی و اقتصاد،شیردل،آوای ظهور
جمید جاهدی کورعباسلو؛ طاهره شیردل؛ لطف اله بهرامی مهر
230,000
جغرافیای گردشگری ایران،فیروزی،آوای ظهور
معصومه فیروزی؛ سودابه زارعی؛ حمید جاهدی کورعباسلو
340,000
فلسفه جغرافیا،سمائی کورعباسلو،آوای ظهور
موسی سمائی کورعباسلو؛ فرشته بیرامعلی کیوی؛ حمید جاهدی کورعباسلو
97,500
بازاریابی جهانگردی و گردشگری،جاهدی کورعباسلو،آوای ظهور
حمید جاهدی کورعباسلو؛ داود جاهدی کورعباسلو؛ فاطمه ترابی
310,000
فوریت ها و کمک های اولیه در رشته های مختلف ورزشی،آذین بلند،آوای ظهور
تایگرسون آلتن؛ آذین بلند؛ ال.بنجامین گالی؛ زهرا همایون؛ آر.کرومر ؛ شیرین پورنارنجی؛ توراندخت امینیان رضوی
300,000
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی،گردی اشکذری،آوای ظهور
محمدحسن گردی اشکذری؛ جعفر کریمی نژاد؛ ریحانه صباغ تبریزی
140,000
رشد حرکتی دیدگاه طول عمر،سلیمانی،آوای ظهور
مهران فقیه سلیمانی؛ فائزه هادیان
230,000
قوانین فوتبال،حدیدی،آوای ظهور
وحید حدیدی؛ مهدی هاشمی؛ علی حجتی
80,000
حرکات اصلاحی،همتی پور،آوای ظهور
سعیده همتی پور؛ لیلا همتی پور؛ محمدعلی کهن پور؛ لیلا جعفرزاده
60,000
حرکت شناس ورزشی،صباغی،آوای ظهور
ایوب صباغی؛ علی حیرانی
200,000
مجموعه سوالات آسیب شناسی ورزشی84-93،سلیمانی،آوای ظهور
مهران فقیه سلیمانی؛ محمدمحسن جمالی؛ رضیه صالحی وند
120,000
استادیوم(راهنمای طراحی و توسعه)،رضوی،آوای ظهور
محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ حسین منفرد؛ عبدالله مصلحی
310,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه