ناشر: دانیال ، تبریز
تعداد عنوان ها: 4
مکانیک سیالات استریتر ویرایش 9،وایلی،موتابی،تبریز
استریتر ؛ هدایت موتابی؛ وایلی؛ بدفورد
150,000
راهنمای عملی برای مطالعات سیالات درگیر،شفرد،سیمونز،تبریز
وارطان سیمونز؛ ت. ج. شفرد؛ آ. ه. رنکین؛ د. ه. م. آلدرتون
35,000
مکانیک برداری برای مهندسان دینامیک ویراست 7 ، جانستون ، موتابی
فردیناند پی . بی یر؛ رامین وفایی پورسرخابی؛ ای راسل جانستون؛ هدایت موتابی
60,000