ناشر: طراحان هنر ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 17
پلان های کلیدی ، دانستر ، عدیلی
امیر اعلا عدیلی؛ دیوید دانستر
220,000
لوگوهای جدید ج2،عدیلی،همام
انتشارات پیچ وان؛ عدیلی
250,000
هزار معمار (ج1 و 2)،عدیلی
روبین بیور؛ امیر اعلا عدیلی
270,000
ریچارد میر،عدیلی،طراحان هنر
ورنر بلارز؛ امیر اعلاعدیلی
220,000
راندو ، ترسیم و پرسپکتیو ج 2 ، آسلا ، عدیلی،طراحان هنر اصفهان
امیر اعلا عدیلی؛ مایک دابلیو . لین؛ آسلا
195,000
ساعتی صد ، صدیق
مرتضی صدیق
75,000
راندو ، ترسیم پرسپکتیو (ج2) ، آسلا ، عدیلی
امیر اعلا عدیلی؛ مایک دابلیو. لین؛ آسلا
95,000
ارتقا کیفیت محیط به کمک طراحی ، شارمند ، حسینیون،همام
گروه مهندسین مشاور شارمند؛ سولماز حسینیون
125,000
مرجع معماری جهان ، گیبرد ، عدیلی
ورنون گیبرد؛ امیر اعلا عدیلی؛ حسین حافظ القرآنی
75,000