ناشر: پگاه ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
راه روسیه (آموزش زبان روسی)، همراه 5 CD ، اکبری پور
و. ی. آنتونوا؛ علیرضا اکبری پور
145,000
فرهنگ فارسی به روسی 2 جلدی، روبینچیک
یوری روبینچیک؛ م ؛ عثمانوف
140,000